Brother

Wejście w tryb serwisowy i resetowanie licznika drukarki Brother

Reset licznika pochłaniacza atramentu brother

OPCJA 1

Pomoc:
- Wtyczkę wyciągnąć z urządzenia
- Nacisnąć przycisk MENU
- Wtyczkę włączyć i w dalszym ciągu naciskać przycisk MENU
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się: >>Maintenance<<
1. Nacisnąć przycisk Strzałka do góry tak długo aż na wyświetlaczu LCD pojawi się
cyfra 0, następnie nacisnąć przycisk ?OK?.
2. Ponownie nacisnąć przycisk Strzałka do góry tak długo aż pojawi się cyfra 1,
następnie nacisnąć przycisk ?OK?.
3. Na wyświetlaczu pojawi sie ?Parameter Init? i następnie ?Maintenance?.
4. Nacisnąć przycisk Strzałka do góry tak długo aż na wyświetlaczu LCD pojawi się
cyfra 0, następnie nacisnąć przycisk ?OK?.
5. Ponownie nacisnąć przycisk Strzałka do góry tak długo aż pojawi się cyfra 1,
następnie nacisnąć przycisk ?OK?.
6. Wtyczkę wyciągnąć z urządzenia i zostawić wyciągniętą przez 10 min.
Urządzenie jest zresetowane na stan fabryczny.

 

OPCJA 2

Wyświetla błąd "Nie Moż Czyś 46"

1. Wyłączyć kabel zasilający
2. Trzymając przycisk menu, podłączyć kabel zasilający
3. Ukaże się nam tryb MAINTENANCE
4. Wybieramy strzałkami góra-dół cyfrę 8 i zatwierdzamy przyciskiem OK
5. Następnie wybieramy cyfrę 0 i OK
6. Teraz naciskamy przycisk Mono 25 razy aż ukaże nam się komunikat PURGE: xxxxx
7. Wybieramy strzałkami 2, potwierdzamy OK, 7 potwierdzamy OK, 8 potwierdzamy OK, 3 potwierdzamy OK.
8. Powinno nam wyskoczyć PURGE: 00000
9. Wyłączamy drukarkę z sieci i podłączamy ponownie
10. W tym momencie mamy wyzerowany licznik czyszczenia i drukarka jest gotowa do druku.

OPCJA 3

1. Naciśnij 8 i potem 0 wchodzimy w serwis wyświetli się nam function code 80
2. Naciśnij BLACK START tyle razy aż pojawi się Purge Counter
3.Naciśnij 2,7,8 i 3 klawisz żeby counter był zero na każdej pozycji
4.Naciśnij Start Stop klawisz żeby wyjść z serwisu