Przywracanie sektora rozruchowego Windows

Automatyczna naprawa za pomocą Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia
 Naprawa MBR
 Komenda 1: bootrec.exe /fixmbr
 Komenda 2: bootsect.exe /nt60 all /force /mbr
 (narzędzie znajduje się na płycie instalacyjnej w folderze x:\boot; przełącznik /force wymusza nadpisanie mbr
Te polecenia pozwalają naprawić główny rekord rozruchowy (MBR).

Naprawa boot sectora
 Komenda 1: bootrec.exe /fixboot
 Komenda 2: bootsect /nt60 C:\ (naprawa partycji c:)
 Komenda 3: bootsect /nt60 SYS (naprawa partycji systemowej)
 Komenda 4: bootsect /nt60 ALL (naprawa wszystkich partycji)
 Polecenia do naprawy boot sektora partycji

Odbudowa magazynu BCD
Komenda: bootrec.exe /rebuildbcd
polecenie skanuje dysk w poszukiwaniu instalacji Windows  i pozwala dodać daną instalacje do magazynu BCD. Komunikat, że zidentyfikowano 0 instalacji oznacza, że nie znaleziono żadnych nowych instalacji oprócz tych, które już znajdują się na liście rozruchu.

BCD - (Boot Configuration Data) – magazyn przechowujący pliki i ustawienia potrzebne do rozruchu.

Lokalizacja: c:\boot\bcd

Do naprawy problemów ze startem Windows Vista/7 używamy Windows Recovery Environment (WinRE - uruchamiane z płyty instalacyjnej lub dysku) i odpowiednich komend naprawczych:

Naprawa MBR
1: bootrec.exe /fixmbr
2: bootsect.exe /nt60 all /force /mbr
(narzędzie znajduje się na płycie instalacyjnej w folderze x:\boot; przełącznik /force wymusza nadpisanie mbr).
Te polecenia pozwalają naprawić główny rekord rozruchowy (MBR).

Naprawa bootsect 

1: bootrec.exe /fixboot
2: bootsect /nt60 C: (naprawa partycji c:)
3: bootsect /nt60 SYS (naprawa partycji systemowej)
4: bootsect /nt60 ALL (naprawa wszystkich partycji)

Automatyczna odbudowa magazynu BCD:

bootrec.exe /rebuildbcd

Polecenie to skanuje dysk w poszukiwaniu instalacji Windows 7/8/8.1/10 i pozwala dodać daną instalacje do magazynu BCD. Komunikat, że zidentyfikowano 0 instalacji oznacza, że nie znaleziono żadnych nowych instalacji oprócz tych, które już znajdują się na liście rozruchu.

Aby wykonać backup istniejącego magazynu BCD wykonujemy:

bcdedit /export c:\bcdbackup (wykonujemy backup magazynu)

attrib c:\boot\bcd -h -r -s  (usuwamy atrybuty)

ren c:\boot\bcd bcd.old (zmieniamy nazwę dotychczasowego magazynu)

Zarządzanie BCD przez BCDedit:

bcdedit /enum – wyświetla listę wpisów w magazynie

bcdedit /delete {ID} /f – usunięcie wpisu z magazynu, usuwanie wpisów z boot managera

bcdedit /export /import – wykonywanie kopii zapasowej magazynu BCD

bcdedit /export c:\bcdbackup - przywracanie kopii zapasowej magazynu BCD

bcdedit /default {ID} - zmiana domyślnego systemu do uruchomienia

bcdedit /set {ID} description „nazwa” - zmiana nazwy wpisu BCD

bcdedit /set {bootmgr} locale pl-PL oraz bcdedit /set {current} locale pl-PL - zmiana lokalizacji BCD