Jak zainstalować nowe wersjie systemu Windows 10 ?

Greg Schultz omawia jak można zaktualizować system Windows 10 Technical Preview do nowej wersji 9860 i jak  szybko uzyskać przyszłe aktualizacje na http://www.techrepublic.com/article/how-to-get-build-9860-of-the-windows-10-technical-preview/

http://www.makeuseof.com/tag/priority-windows-10-tp-build-9860/

Build 9860 of the Windows 10 Technical Preview

Jak zaktualizować Windows 10 Technical Preview

Jak zaktualizować Windows 10 Technical Preview

Aby ręcznie zainicjować aktualizację, przejdź do ustawień komputera:

naciśnij klawisz Windows Logo i w polu szukania wpisz PC settings i wybierz.

lub nacisnąć klawisz Windows Logo + I wybierz Change PC settings], przejdź do>

Update and recovery > Preview builds, i kliknij przycisk Check now.

PC settings - Preview builds install now

Aktualizacja jest czasochłonna i wymaga cierpliwości. Mi zajęło ok 56 minut, tyle też mniejwięcej trwała instalacja systemu.

Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu na konto w prawym dolnym ekranie pojawia się informacja o aktualnej wersji Build 9879

Winndows technical Preview build 9879

Zmiana ustawień otrzymywania wydań - Preview builds

Po zainstalowaniu wydania 9860 lub 9879 , można również zmienić, jak szybko otrzymasz najnowsze wydania. Domyślnie ustawione jest na powolne - slow.

Wybierz Fast aby otrzymywać często i szybko aktualizacje. Warto pamiętać że może to spowodować niestabilną pracę systemu z powodu nieprzetestowanych wczesnych testowych aktualizacji.

Windows 10 Preview Builds   Windows 10 Is Evolving   This Is Whats New In Build 9860

Oczyszczanie systemu

Po zainstalowaniu najnowszych wersji wydań systemu Windows Technical Preview warto skorzystać z narzędzia oczyszczania dysku aby usunąć zbędne pliki.

Naciśnij klawisz Windows Logo i w polu szukania wpisz cleanmgr i wybierz.